ហៅមកយើង៥១០​ ៩៨៦​ ៦៨៨០

ផ្ញើអ៊ីមែលមកយើង[អ៊ីមែលការពារ]

ទំព័រដើម>ទំនក់ទំនង

ទទួលបាននៅក្នុងការប៉ះ


អាស័យ​ដ្ឋាន​:

NO.2 តំបន់ Xiang Yang Rd តំបន់អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចជាតិឆាងសាខេត្តហ៊ូណានប្រទេសចិន


ទូរស័ព្ទ​:

0086-18566661214


អ៊ី​ម៉ែ​ល​:

[អ៊ីមែលការពារ]


Whatsapp / Wechat

0086-18566661214

សាកសួរ