អេក្រង់ LED របស់អេចជីជី P4.81 នៅកោះបាលី។ សូមអរគុណសម្រាប់ការបង្ហាញដ៏ល្អឥតខ្ចោះគុណភាពល្អនិងការគាំទ្រល្អបំផុតសម្រាប់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរយៈពេល ១១ ឆ្នាំរបស់យើង។

លោករ៉ុកគីនាយក